skip to Main Content
Vikefjord simsträcka 2

Om loppet

Tävlingsdatum

 

Start

Stennäsvallen Bovallstrand

Anmälan

Anmälan är stängd

Praktisk info till deltagare

Sänds ut via PM innan loppet. Här hittar du praktisk information så som transport, incheckning, ombyte m.m.

Deltagarlista

Visas ej

Gruppindelning

Dam, mix och herr

Antal tävlande

Max 250 lag

Startavgift

Information till deltagare

Hemsida, Facebook och Instagram är kanaler som STS använder sig av. Information sänds kontinuerligt, följ oss gärna.

Kartor med bansträckning

Här länkar till kartor med bansträckning uppdelat på 8st kartor; Starten Bovallstrand, Vikefjord, Östorm, Ulebergshamn, Hästedalen, St Görans Ö, Ödby Ö, Målgång Hunnebostrand

Loppet år 2022

Här kan du se 2022-års resultat och på Strandtillstrands Facebook sida kan du se bilder från loppet.

Loppet år 2019

Här kan du se 2019-års resultat och här kan du se bilder från loppet.

Loppet år 2018

Här kan du se 2018-års resultat och här kan du se bilder från loppet.

Banan

Löpning totalt ca 13km. Simning totalt ca 2km. 10st simsträckor.

Start och mål

Starten är vid Stensnäsvallen i Bovallstrand. Målgång i Hunnebostrand.

Transport till Start

Busstransport i skytteltrafik går från Folkets Hus i Hunnebostrand till Stennäsvallen enl tidtabell som meddelas senare. Vilken buss och vilken avgång respektive lag erhåller utgår från när anmälan till gjordes, ju tidigare anmälan desto senare avgång.

Transport till målområde

Transport av de tävlandes bagage ordnas från Bovallstrand Stensnäsvallen till målområdet i Hunnebostrand. Ingår i startavgift

Bansträckning

Efter starten på Stensnäsvallen går banan över kullen ner genom Bovallstrands torg och ut och förbi Badholmarna där första simsträckan till Köö börjar. Passagen över Köö är utmanade. Nästa simsträcka (ca 390m och banans längsta simsträcka) går över den skyddade Vikefjord och avslutas vid foten av Valefjäll, en plats ingen lämnar oberörd. Ett stenbrott passeras liksom några simpass på vägen mot och förbi Gåsholmen. Efter välkomnande lummig lund i Östorm är det dags för banans högsta punkt, ett gravröse som passeras på väg ner och över Vindeklätten. I vattnet mot Ulebergshamns fyr som välkomnar alla sjöfarare dukar den lokala Syföreningen Ljus med dryck och energi, därefter stundar en känd naturstig som går förbi Stensvik. Efter Hästedalens badplats med sitt hopptorn nås skulpturplatsen Udden vidare mot Hunnebostrands inre hamn där man kan plinga i klockan på nocken av en brygga. Ett kort sevärt simpass i hamnen och upp Strandgatan ut på Sankt GöransÖ som passeras med några simsträckor, tillbaka till fastlandet via Stora Gåsholmen. Nästa holme, Lökholmen lämnas via en strand på vägen mot Ödby Ö. Passagen upp på Ödby Ö är utmanande. Tillbaka mot Hunnebostrand över träspången och upp på berget där gammalt stenbrott från förr fanns där stora byggplaner nu finns. Ner mellan husen och målgång!

Övernattningsmöjligheter

För deltagare from fredagen den 10 juli till lördagen den 11 Juli kan följande uppställningsplats erhållas mot uppvisande av startbevis:

Parkeringen Folkets hus & Park

HGIF Grusplan – tillfällig uppställning

BIF Grusplan – tillfällig uppställning

Kommer man per båt finns finfina hamnar både i Hunnebo och Bovall

Kommer man med husbil finns uppställningsplatser här

Regler

 • Badmössa måste användas vid vattenpassager (vi tillhandahåller badmössor till alla deltagare)
 • Race BIB (väst med lagnummer) måste bäras och vara synlig under hela tävlingen
 • Simglasögon får och bör användas
 • Våtdräkt får användas. Extra flythjälpmedel i våtdräkt fär ej användas.
 • Paddlar, fenor, snorkel, dolme eller andra simhjälpmedel (tex flythjälpmedel på smalbenen) får inte användas
 • Parlina får inte användas
 • Vägvalet under tävlingen är fritt med några undantag, se bansträckning. Alla lag måste bockas av vid checkpoints.
 • De tävlande får maximalt vara 10 meter ifrån varandra under tävlingen.
 • Vid passage av checkpoint ska tidtagningspinnen ”blippas”. Båda lagmedlemmar ska samtidigt visa upp nummervästarna till funktionär som bockar av er, därefter får ni fortsätta loppet.
 • Vid målgång gäller samma förfarande som vid passage av checkpoint. Tidtagningspinnen ska ”blippas” och båda lagmedlemmar måste alltså visa upp nummervästarna till målfunktionär som noterar sluttid.
 • Deltagande i tävlingen sker på egen risk. Yngsta ålder på deltagare är 15 år. Minderåriga under 15 år får delta tillsammans med målsman och målsmans godkännande för att få starta. StrandtillStrand eller arrangerande föreningar, dess tävlingsledning och funktionärer frånsäger sig allt ansvar under tävlingen för olycksfall eller dylikt.
 • Nedskräpning leder till direkt diskvalificering.
 • Deltagare är skyldiga att ingripa vid eventuella nödsituationer och rädda medtävlanden.
 • Lag som bryter ska snarast anmäla detta till tävlingsorganisationen

Banans löp- och simsträckor

Löpsträckor

 1.  1700 lm
 2. 500 lm
 3. 700 lm
 4. 200 lm
 5. 2000lm
 6. 1500 lm
 7. 1000 lm
 8. 400 lm
 9. 800 lm
 10. 350 lm
 11. 2400 lm

Simsträckor

 1. 100 lm
 2. 390 lm
 3. 230 lm
 4. 160 lm
 5. 80 lm
 6. 100 lm
 7. 60 lm
 8. 120 lm
 9. 220 lm
 10. 30 lm
HA59 mindre

Allmänna villkor

Allmänna villkor för Strandtillstrand

1. ALLMÄNT

Dessa allmänna villkor gäller för Strandtillstrand (”STS”). STS är ett ideellt genomfört event av lokala föreningar i Sotenäs kommun. Eventansvarig och ägare till STS är Fritjof Ahlstedt (1970-09-09). Genom att du anmäler dig till STS godkänner du gällande villkor för anmälan och deltagande i STS. En giltig anmälan till STS uppstår efter det att du har registrerat dig och STS erhållit anmälningsavgiften. STS förbehåller rätten att överlåta STS rättigheter och skyldigheter enligt dessa Allmänna Villkor till annan.

För att anmäla dig till STS måste du vara minst 18 år gammal. Om du är under 18 år behöver du målsmans godkännande för att kunna ingå ett avtal. För det fall du anmäler någon annan person än dig själv till STS, ansvarar du för och försäkrar att denna person har tagit del av och godkänner våra villkor på samma sätt som du har gjort.

Din startplats är personlig och du får inte låta någon annan deltaga i STS med ditt namn.
Du ansvarar för att ditt eventuella användarnamn och lösenord till din sida i det anmälningssystem STS nyttjar inte lämnas ut till någon annan och inte kommer i orätta händer.

STS har rätt att ensidigt ändra dessa Allmänna Villkor.

2. BOKNING, PRISER & BETALNING

Information om STS, val och priser samt sätt för betalning som gäller för din anmälan framgår på Hemsidan och i samband med att du anmäler dig, i den bokningsbekräftelse som du erhåller och på Dina Sidor i det anmälningssystem STS nyttjar. Innan du skickar in din anmälan kontrollera noga  så att de uppgifter som framgår av din anmälan är korrekta.

Vid anmälan är du skyldig att uppge namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Genom att du skicka in anmälan intygar du att de uppgifter som du lämnar om dig själv och eventuella övriga anmälda är sanna och riktiga.

Alla priser som anges på hemsidan är inklusive moms. Våra priser och avgifter kan ändras av omständigheter som STS inte råder över, såsom om samarbetspartners justerar sina priser gentemot STS. STS förbehåller rätten att justera priser och avgifter. STS reserverar sig för eventuella tryck- och skrivfel samt för slutförsäljning.
Betalning sker via det anmälningssystem STS nyttjar. Villkor för detta finns på anmälningssidan.
Bedrägerier och falska beställningar polisanmäls.

3. BOKNINGSBEKRÄFTELSE

När du erlagt full betalning för din anmälan erhåller du en bokningsbekräftelse som skickas till dig via den e-postadress du angivit. STS ber dig att kontrollera att uppgifterna i bokningsbekräftelsen stämmer. Om inte, kontakta STS på info@strandtillstrand.se.

Om du inte fått din bokningsbekräftelse inom en vecka efter erlagd betalning, kontakta STS enligt angivna e-postadress.

4. STS ANSVAR

STS tar inget ansvar för skada som uppstår till följd av brott mot dessa Allmänna Villkor.
Genom att du godkänner dessa Allmänna Villkor godkänner du att du deltar på egen risk i STS och att STS därför inte ansvarar för skada som du eventuellt åsamkas dig vid deltagandet i STS.

5. STS SKYLDIGHETER

STS förbehåller rätten att ställa in STS eller förändra STS sträckning eller starttid;
1. med anledning av omständighet utanför STS kontroll, omfattande men inte begränsat till myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, block-ad, brand, översvämning eller olyckshändelse av större omfattning,

2. om STS eller myndighet bedömer att detta är nödvändigt för din och andra deltagares säkerhet eller hälsa, eller

3. om STS inte beviljas de myndighetstillstånd som krävs för att vi ska få eller kunna genomföra STS.

4. med anledning av extrem väderlek som kan väntas äventyra deltagarnas säkerhet

STS har ingen skyldighet att återbetala anmälningsavgiften till dig eller att betala skadestånd eller annan kompensation för det fall STS måste ställas in eller till följd av ändringar enligt punkt 1-4 ovan.

6. AVBOKNING OCH ÄNDRING AV BOKNING

Din anmälan till STS är bindande och erlagd anmälningsavgift återbetalas inte.
Vid händelse av sjukdom eller skada kan du eventuellt få ersättning från ditt försäkringsbolag.

7. ÖVERLÅTELSE AV STARTPLATS

Du överlåter din startplats genom att anmäla detta enligt anvisningar på Hemsidan. Det är inte tillåtet att överlåta en startplats till annan eller låta annan springa i ditt ställe, utan att erlägga avgiften och anmäla överlåtelsen av din startplats via Hemsidan.

8. PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

STS kommer att behandla dina personuppgifter i och med att du anmälan. STS är personuppgiftsansvariga för behandlingen av personuppgifterna och därmed ansvariga för att all behandling sker i enlighet med GDPR.

Det främsta syftet med att vi behandlar dina personuppgifter är att STS ska kunna hantera din anmälan, genomföra tidtagning, registrera ditt resultat, administrera ditt konto samt att göra STS till en årlig höjdare för dig som deltagare. För att göra detta tar STS hjälp av samarbetspartners, som endast kommer att behandla dina uppgifter i enlighet med STS instruktioner. STS behandlar även dina personuppgifter i syfte att du ska få relevant information och erbjudanden från STS eller STS samarbetspartners. I den mån det rör information och erbjudanden från någon av STS samarbetspartners, kan sådan samarbetspartner också komma att behandla dina personuppgifter.

De personuppgifter som STS kommer att behandla är främst sådana som du direkt eller indirekt lämnar till STS genom din registrering till STS, så som för- och efternamn, postadress, personnummer, e-postadress, mobilnummer, resultattid, fotografier och film i vilka du förekommer.

Genom att du godkänner dessa Allmänna Villkor samtycker du till STS behandling av dina personuppgifter som den beskrivits i dessa Allmänna Villkor. Du har rätt att en gång om året, kostnadsfritt, få information om vilka personuppgifter STS har om dig och hur dessa används. Begäran ska göras skriftligen till STS på ovan angivna adress. Du har också alltid rätt att skriftligen begära rättelse av felaktiga personuppgifter och att återkalla lämnade samtycken.

9. MARKNADSFÖRING

STS kan komma att spara och behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål enligt ovan i upp till tre år efter det att ditt kundförhållande med STS har upphört.

STS eller våra samarbetspartners har rätt att kontakta dig som anmält dig till STS för information eller erbjudanden. Om du angett ditt mobiltelefonnummer eller e-postadress samtycker du till att STS eller STS samarbetspartners kan komma att skicka information eller erbjudanden till sådant nummer eller adress.

STS kommer att publicera vissa av dina personuppgifter såsom namn, resultattid, fotografier och TV-inspelningar i vilka du förekommer, på internet och i dagstidningar både som nyhets- och annonsmaterial utan att du ställer krav om särskild ersättning.

10. KLAGOMÅL & REKLAMATION

För eventuella klagomål kontakta STS på info@strandtillstrand.se.
Idrottsevenemang på en bestämd dag eller under en bestämd tidsperiod är undantagna från ångerrätt enligt Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Om du har en avbeställningsförsäkring ska du vända dig direkt till försäkringsbolaget.

11. TVISTER

STS strävar alltid efter att deltagare ska vara nöjda med STS. Om du är missnöjd ber STS dig att kontakta STS, så kommer STS att göra sitt bästa för att lösa situationen. Om du trots detta inte är nöjd kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, eller till EU-kommissionens onlineplattform för tvistlösning. STS åtar inte att delta i alternativa tvistlösningsförfaranden, men kommer att ta slutlig ställning till denna fråga vid en uppkommen tvist.

Back To Top